Aleksandra Kaśków

Niemcy

o autorce

Pochodzi ze Śląska, z Bytomia. Tam ukończyła szkołę oraz była nauczycielką języka niemieckiego i geografii. Od 20 lat mieszka w Nadrenii Północnej- Westfalii. Obecnie nauczycielka języka niemieckiego. Ma jedno dziecko, syna. Nie pisze bloga.